A-News (Amiga News) 1 116 octobre 1998 scan
PC expert 1 77 octobre 1998 papier
Science et Vie Micro 1 164 octobre 1998 papier + scan
Science et Vie Micro Macintosh 1 99 octobre 1998 papier 1
Surcouf 1 octobre 1998 papier