A-News (Amiga News) 1 27 juillet-août 1990 papier 1
A-News (Amiga News) 1 37 juillet-août 1991 papier
A-News (Amiga News) 1 48 juillet-août 1992 papier
A-News (Amiga News) 1 59 juillet-août 1993 papier
A-News (Amiga News) 1 70 juillet-août 1994 papier
A-News (Amiga News) 1 81 juillet-août 1995 papier
A-News (Amiga News) 1 92 juillet-août 1996 papier
A-News (Amiga News) 1 103 juillet-août 1997 papier
A-News (Amiga News) 1 114 juillet-août 1998 papier
Amiga Revue 1 36 juillet-août 1991 papier
Amiga Revue 1 47 juillet-août 1992 papier
Inform@tique & développement 1 3 juillet-août 1999 papier Windows 2000, la gravure de CDR, 4D, VB/C++, Delphi, SQL, C/C++, Visual Foxpro, Java, Access 2000 arrive !
Joystick 1 73 juillet-août 1996 papier
Joystick 1 84 juillet-août 1997 papier
Joystick 1 95 juillet-août 1998 papier
Joystick 1 106 juillet-août 1999 papier
Joystick 1 117 juillet-août 2000 papier
Joystick 1 128 juillet-août 2001 papier
Joystick 1 139 juillet-août 2002 papier
Joystick 1 150 juillet-août 2003 papier
Joystick 1 161 juillet-août 2004 papier
Joystick 1 172 juillet-août 2005 papier
Joystick 1 183 juillet-août 2006 papier
Joystick 1 195 juillet-août 2007 papier
Joystick 1 196 juillet-août 2007 papier
Joystick 1 208 juillet-août 2008 papier
Joystick 1 220 juillet-août 2009 papier
Joystick 1 232 juillet-août 2010 papier
Joystick 1 244 juillet-août 2011 papier
Joystick 1 HS7B juillet-août 2011 papier
L'Ordinateur Individuel 1 29 juillet-août 1981 papier
L'Ordinateur Individuel 1 83 juillet-août 1986 papier Victor V286, Kaypro PC, Think jet, ITT XTRA XP, Turbo prolog
L'Ordinateur Individuel 1 94 juillet-août 1987 papier 6 clones à moins de 10000F
L'Ordinateur Individuel 2 9 juillet-août 1990 papier
L'Ordinateur Individuel 2 20 juillet-août 1991 papier
L'Ordinateur Individuel 2 31 juillet-août 1992 papier
L'Ordinateur Individuel 2 42 juillet-août 1993 papier
L'Ordinateur Individuel 2 53 juillet-août 1994 papier
L'Ordinateur Individuel 2 64 juillet-août 1995 papier
L'Ordinateur Individuel 2 75 juillet-août 1996 papier
L'Ordinateur Individuel 2 86 juillet-août 1997 papier
L'Ordinateur Individuel 2 97 juillet-août 1998 papier
L'Ordinateur Individuel 2 108 juillet-août 1999 papier
L'Ordinateur Individuel 2 174 juillet-août 2005 papier Petites déchirures sur la couverture
L'Ordinateur Individuel 2 185 juillet-août 2006 papier
L'Ordinateur Individuel 2 196 juillet-août 2007 papier
L'Ordinateur Individuel 2 207 juillet-août 2008 papier
L'Ordinateur Individuel 2 218 juillet-août 2009 papier
L'Ordinateur Individuel 2 229 juillet-août 2010 papier
L'Ordinateur Individuel 2 240 juillet-août 2011 papier
L'Ordinateur Individuel 2 251 juillet-août 2012 papier
PC expert 1 5 juillet-août 1992 papier
PC expert 1 16 juillet-août 1993 papier
PC expert 1 27 juillet-août 1994 papier
PC expert 1 110/111 juillet-août 2001 papier
PC expert 1 122 juillet-août 2002 papier
PC expert 1 133 juillet-août 2003 papier
PC expert 1 144 juillet-août 2004 papier 1 25 modem CPL, 14 disques durs, PCI express
PC expert 1 155 juillet-août 2005 papier
PC expert 1 166 juillet-août 2006 papier
PC expert 1 177 juillet-août 2007 papier
PC expert 1 188 juillet-août 2008 papier
PC expert 1 199 juillet-août 2009 papier
PC expert 1 210 juillet-août 2010 papier
Science et Vie Micro 1 184 juillet-août 2000 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 64 juillet-août 1995 papier 1
Science et Vie Micro Macintosh 1 97 juillet-août 1998 papier 1
Science et Vie Micro Macintosh 1 108 juillet-août 1999 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 119 juillet-août 2000 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 130 juillet-août 2001 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 141 juillet-août 2002 papier 1
Science et Vie Micro Macintosh 1 152 juillet-août 2003 papier 1
Science et Vie Micro Macintosh 1 163 juillet-août 2004 papier 1
Science et Vie Micro Macintosh 1 174 juillet-août 2005 papier 1
Science et Vie Micro Macintosh 1 185 juillet-août 2006 papier 1
Science et Vie Micro Macintosh 1 196 juillet-août 2007 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 207 juillet-août 2008 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 218 juillet-août 2009 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 229 juillet-août 2010 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 240 juillet-août 2011 papier