A-News (Amiga News) 1 97 janvier 1997 papier
Joystick 1 78 janvier 1997 papier
PC expert 1 56 janvier 1997 papier
Science et Vie Micro 1 145 janvier 1997 papier + scan 1
Science et Vie Micro Macintosh 1 80 janvier 1997 papier 1