A-News (Amiga News) 1 75 janvier 1995 papier
Amiga Revue 1 72 janvier 1995 papier
PC expert 1 32 janvier 1995 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 58 janvier 1995 papier 1