A-News (Amiga News) 1 53 janvier 1993 papier
Amiga Revue 1 52 janvier 1993 papier
PC expert 1 10 janvier 1993 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 36 janvier 1993 papier