Byte magazine 9 12 novembre 1984 scan New Chips
MacWorld (US) 1 5 novembre 1984 scan
SOFT & micro 1 2 novembre 1984 scan