A-News (Amiga News) 1 110 mars 1998 papier
Joystick 1 91 mars 1998 papier
L'Ordinateur Individuel 2 93 mars 1998 papier
PC expert 1 70 mars 1998 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 93 mars 1998 papier 1