A-News (Amiga News) 1 102 juin 1997 papier
Joystick 1 83 juin 1997 papier
L'Ordinateur Individuel 2 85 juin 1997 papier
L'Ordinateur Individuel 2 HS1997 juin 1997 papier
PC expert 1 61 juin 1997 papier
Science et Vie Micro Macintosh 1 85 juin 1997 papier 1